Slávenie Veľkonočnej nedele - 2017

KEDY: 16.04.2017 o 10:30

KDE: kostol sv. Margity Antiochijskej v Zohore

VEĽKONOČNÁ    NEDEĽA   2017

PROGRAM:


VSTUP:                  

  • Surexit Christus
  • JKS   210

      Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison- latinské, zbor
GLORIA:               liturgická
ŽALM:                   Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja
SEKVENCIA
ALELUJA:              Sv. Augustína         
PROSBY:                Kyrie, Kyrie eleison
OFERTORIUM:      JKS   210
AMEN     (pred Otčenášom) 
PRIJÍMANIE:      

  • JKS   193                           
  • Žalm 148            
  • JKS   283                            
  • JKS   202            
  • Veľkonočná

ZÁVER:              JKS 201