Vítame Vás na stránkach občianskeho združenia Zohorské Ozveny.

29.10.2016 | Pobožnosť na cintoríne

Pobožnosť na cintoríne sa uskutoční 1.11. 2016 o 15,00 hodine.
Skúška na pobožnosť začína o 14:30 v kostole. Prineste si brožúrky na túto príležitosť. Pre nové členky sú brožúrky pripravené.
Po pobožnosti bude skúška celého zboru v kostole. Večerná skúška teda odpadá.

Ďakujem.

MM 

27.09.2016 | Spoločná skúška zboru 28. 9. 2016

Spoločná skúška zboru 28. 9. 2016 o 19,15 hod. Zoznam skladieb:
Veni creator
Veni sancte
Príď k nám Duchu Stvoriteľu
Príď duchu svätý, tvorivý
Kyrie - latinské
Z nich vyberieme tie, ktoré pôjdu najlepšie.

07.09.2016 | Podklady na skúšku - 07.09.2016

Prineste si nasledovné notové podklady:

  • Kyrie eleison
  • Halleluja
  • Glória Fdur
  • Ámen pred otčenášom
  • Staroslovanský Otčenáš
  • Pie Jesu
  • What a wonderful world

29.08.2016 | Prvá skúška zboru!

Ahojte, priatelia speváci, prvú skúšku po prázdninách sme plánovali mať 7. 9. 2016.

Pán farár ma oslovil s prosbou, či by sme nezaspievali so zborom v nedeľu 4. 9. 2016 o 10:30 hod. na sv. omši. V ten deň má sviatok sv. Rozália. Pretože máme za kultúrnym domom morovú kaplnku sv. Rozálie, na podnet niektorých veriacich sa bude konať sv. omša v deň jej sviatku tam (resp. pri nej). Pozývam Vás preto všetkých na skúšku v stredu 31. 8. 2016 do kostola o 19,15. Podľa počtu zídených potom rozhodneme, či sa ako zbor spevom zúčastníme tejto slávnosti, ktorá bude zakončená krátkym agapé. 
Prosím Vás, povedzte si to medzi se...
Notový materiál na skúšku:

  • Za čest Božiu rozhorlení
  • Hymna pre sv. rok milosrdenstva 
  • Na zemi sa človek sýti

Majka

Viac nájdete v archíve noviniek