Vítame Vás na stránkach občianskeho združenia Zohorské Ozveny.

15.06.2016 | Podklady na skúšku dňa 15.06. 2016

Notový materiál:

 • Kyrie - latinské
 • Alelluja sv. Augustína
 • prosby - Kyrie, kyrie
 • Každé z mojich slov
 • Amen pred otčenášom
 • On poslal Syna
 • Non nobis
 • Keď kľačím pred Tebou
 • Lascia

08.06.2016 | Noty na skúšku 8.6.2016

Na skúška dňa 8.6.2016 si prineste noty ako na poslednú skúšku a aj nasledovné noty:

 • Wonderfull world
 • Tebe poem
 • Regina
 • Signore

01.06.2016 | Noty na skúšku 01.06. 2016

Na skúšku dňa 1.6. 2016 si prineste nasledovné noty:

 • Kyrie - latinské
 • Aleluja: sv. Augustín
 • Prosby: Kyrie, Kyrie
 • Každé z mojich slov
 • Doxológia: Amen
 • On poslal syna
 • Ruku daj
 • Non Nobis
 • Keď kľačím
 • Zdravica

15.05.2016 | Noty na skúšku 18.5. 2016

Na skúšku dňa 18.5. 2016 si prineste nasledovné noty:

 • Hymnus k roku milosrdenstva
 • Kyrie - latinské
 • Na zemi sa človek sýti
 • Hymnus lásky
 • Keď kľačím pred tebou
 • Aleluja sv. Augustína
 • Non Nobis

Viac nájdete v archíve noviniek