Cantate Domino – Spievajte Pánovi.

Hovorí sa, kto spieva, dvakrát sa modlí.

Túto myšlienku sme prijali za svoju, keď sme spolu v roku 2002 začali spolu spievať. Zbor vznikol z potreby doprevádzať liturgické slávenia. Najprv to boli Pašie, s ktorými sme po dva roky vypomohli aj v Gajaroch. Repertoár zboru sa tvoril postupne, podľa potrieb jednotlivých slávností, dnes má v repertoári vyše 70 piesni.

Prvé roky sa formovali jednotlivé hlasové skupiny, mnoho práce sme venovali hlasovej príprave. Jednoduché skladby postupne vystriedali náročnejšie. Pravidelnou sa stala účasť na vianočných, veľkonočných sláveniach, pašiach, požehnanie úrody, procesiach, hodových sv. omšiach, púťach do Marianky, či Holíča.

Pripravili sme tiež rozhlasovú sv. omšu a posledné roky sme spolu s deťmi, zohorskými konzervatoristami a hosťami z Bratislavy, Stupavy, Vysokej pri Morave , ale aj z Moravy pripravili adventné koncerty a pôstne koncerty. V roku 2005 sa zbor pripravoval povinnými skladbami na festival chrámových zborov v Dóme sv. Martina v Bratislave. Účasť bola pre nás veľkou inšpiráciou a motiváciou ďalej na sebe pracovať.

Zbor je mladý trvaním, ale hlavne vekom a duchom priateľstva.  Tento fakt je pre nás všetkých veľkým prísľubom do budúcnosti.