Prvý sviatok vianočný 2012

KEDY: 25.12.2012 o 10:30

KDE: kostol sv. Margity Antiochijskej v Zohore

Piesne pred sv. omšou:

 • Angelus pastoribus
 • Vstávajte, pastieri
 • Keď sa Kristus zrodil

Piesne na sv. omši:

Úvod:

 • ADESTE

Kyrie:

 • KYRIE  (od Kolaříka)

Glória:

 • Vianočná

Žalm:

 • spieva Zuzana Grmanová

Aleluja:

 • GRADUALE  (od Kolaříka)

Krédo:

 • liturgické

Ofertórium:

 • OFERTÓRIUM  (od Kolaříka)

Prijímanie:

 • GLÓRIA (od Kolaříka)
 • TAJOMNÉ TICHO
 • BIELE VIANOCE

Záver:

 • TICHÁ NOC