Prehliadka speváckych zborov

KEDY: 05.07.2017 o od 15:00 h

KDE: kostol Najsvätejšej Trojice - Vištuk

Náš zbor sa zúčastní Prehliadky speváckych zborov - CYRILO-METODSKĚ DNI.