Kvetná nedeľa - 2017

KEDY: 09.04.2017 o 10:30

KDE: kostol sv. Margity Antiochijskej v Zohore

KVETNÁ   NEDEĽA   9. 4. 2017
PROGRAM:

 • Vstup:    
  •  Hosana Synovi Dávidovmu
  •  JKS  167
 • Sv. ratolestí: 
  •  Hosana Synovi Dávidovmu
  •  JKS  498, procesia
 • Žalm:                       
  • Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil                                
 • PAŠIE  V ROKU  A
 • Ofertorium:
  • Salvator Mundi 
  • JKS  167
 • Prijímanie:
  • Pán Ježiš sa modlil                                
  • JKS 299 
  • Per crucem
  • JKS 295
  • Mária pod krížom
 • Koniec:
  • JKS 131

Stretáme sa o 10,00 hod. v kostole.