IX. Adventný koncert

KEDY: 04.12.2011 o 16:00

KDE: kostol sv. Margity Antiochijskej v Zohore

Srdečne Vás pozývame na IX. Adventný koncert.

Spieva chrámový zbor CANTATE DOMINO.
Básne z najnovšej zbierky MICHALA CHUDU "Som s tebou v slove" recituje slovenský herec a recitátor JOZEF ŠIMONOVIČ.
Mikuláša privítajú deti z KVAPIEK.

Tak ako každoročne miesto konania je kostol sv. Margity Antiochijskej v Zohore.

prevzaté : TA KBS

17. februára 2011 na sviatok blahoslaveného Fra Angelica patróna umelcov celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu s apoštolským nunciom Svätej stolice Mons. Mariom Giordanom, bratislavským eparchom Mons. Petrom Rusnákom, jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom, OPraem a ďalšími kňazmi slávnostnú sv. omšu v Jezuitskom kostole v Bratislave.

Následne sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelico umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2010. Mons. František Rábek ako predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska za prítomnosti trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, bratislavského eparchu Mons. Petra Rusnáka, podpredsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, podpredsedu vlády SR Jána Figeľa, ministra kultúry Daniela Krajcera a ďalších hostí odovzdal cenu Fra Angelico 13 umelcom a umeleckým združeniam. V kategórii výtvarné umenie boli ocenení Doc. Dušan Králik, akademický sochár, Jozef Cincík, akademický maliar - in memoriam a Jozef Dorica, akademický maliar. V kategórii slovesné umenie boli ocenení básnik Mgr. Mikuláš Kasarda, herec Jozef Šimonovič, básnik Ing. Mgr. Blažej Krasnovský - in memoriam a kňaz ThDr. Anton Tyrol spolu s Katolíckym biblickým dielom a vydavateľstvom Don Bosca. V kategórii hudobné umenie ocenili hudobných skladateľov doc. Vladimíra Godára, a prof. Dr. h.c. Ľudovíta Rajtera - in memoriam. Mimoriadne ocenenie za rok 2010 si odniesli farár z Lendaku P. Mario Anton Hrtús, OPraem, Jozef Vrábel a spevácky zbor Adoremus a kňaz a vysokoškolský pedagóg v jednej osobe prof. ThDr. Phdr. Amantius Akimjak, PhD.

Bl. Fra Angelico - Taliansky rannorenesančný maliar a dominikánsky kňaz, vlastným menom - Giovanni z Fiesole (+1455) namaľoval v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján a je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.

 

Bratislava 18. februára (TASR) - Slávnostné oceňovanie umelcov za ich prínos kresťanských hodnôt do umenia uskutočnilo sa v Primaciálnom paláci v Bratislave pri príležitosti dnešného sviatku patróna umelcov, talianskeho kňaza a maliara Fra Angelica.

Ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek, ktorý je súčasne predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS), odovzdal Cenu Fra Angelica 12 umelcom.

Cenu Fra Angelica za rok 2007 v kategórii slovesného umenia získali básnik Mgr. Michal Chuda, spisovateľ, dramatik, scenárista a herec Stanislav Štepka známy z Radošinského naivného divadla a rozhlasová herečka Hana Kostolanská. V kategórii hudobného umenia boli ocenení Mgr. art. Dušan Bill a Cirkevný spolok sv. Mikuláša z Trnavy. V kategórii výtvarné umenie ocenenie získali Ing. arch. Stanislav Babčan, Ladislav Jurovatý st. a doc. Vladimír Plekanec, akademický maliar.

Mimoriadne ocenenia udelili kňazovi a filozofovi prof. ThDr. PhDr. Ladislavovi Hanusovi, Dr.h.c.- in memoriam, herečke Adele Gáborovej - in memoriam. Mons. Rábek odovzdal mimoriadne ocenenia aj prof. PhDr. Jánovi Komorovskému CSc., a hercovi a pedagógovi doc. Štefanovi Bučkovi.