Biela sobota - 2017

KEDY: 15.04.2017 o 19:30

KDE: kostol sv. Margity Antiochijskej v Zohore

BIELA   SOBOTA   2017
PROGRAM: 
Obrad svetla :  požehnanie  ohňom
Sprievod:          Kňaz: Kristus svetlo sveta.
Ľud:  Bohu vďaka
Veľkonočný chválospev
Liturgia slova:  

 • čítanie, žalm č. 1: Pane, zošli svojho Ducha                         
 • čítanie, žalm č. 3: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil         
 • čítanie, žalm č. 7: Čerpajme vodu s radosťou  

Zažnú sa sviece !        Kňaz:   Sláva Bohu na výsostiach

FANFÁRY

GLÓRIA liturgická
Epištola:          

 • čítanie, kňaz 3x spieva Aleluja       
 •  žalm Aleluja, aleluja, aleluja        
 • Evanjelium        
 • Homília

Liturgia krstu:  

 • modlitba kňaza                        
 • Litánie k svätým                 
 • Oslavujte Pána pramene

Obnovenie krstných sľubov, po nich spievame JKS 484, Zrel som vodu

Spoločná modlitba veriacich:   Kyrie, kyrie, eleison

Ofertórium:              JKS 210/ 6 

Sv. prijímanie:        

 • JKS  209                                                
 • Žalm 148                                                 
 • JKS  267         
 • JKS  293         
 • On vstal zmŕtvych  

Procesia:  

 • kňaz ide k Božiemu hrobu a spieva:          Vstal som zmŕtvych...
 • Zbor:  A som stále s Tebou...
 • Kňaz: Pokoj Vám, ja som to, aleluja !
 • Zbor:  Nebojte sa, aleluja !
 • Kňaz: Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych..., 
 • JKS 192

Nasleduje procesia okolo kostola, zbor predspievava

 • JKS 525    Teba Boha chválime (celé)
 • JKS 536  Tantum ergo
 • Kňaz: Nebo a zem sa tešia, aleluja.
 • Zbor:  Z Tvojho zmŕtvychvstania Kriste, aleluja.

Zbor:    Kristus víťaz, Kristus Kráľ náš, Kristus, Kristus, vládca náš.

Zbor:    Raduj sa nebies kráľovná - veľkonočná

Záver:   JKS 202                                              

- Posvätenie pokrmov-